T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ARASINDA

“İYİLİK OKULU”

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç

MADDE 1 – Bu Protokolün amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında “İyilik Okulu Örnek Uygulamaları, Yarışmalar ve Ödüller” konusunda yürütülecek iş ve işlemler ile yapılacak iş birliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Protokol; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde; Deniz Feneri Derneği Genel Merkezinde, şube ve temsilciliklerinde ya da resmî imam hatip ortaokulları, özel ortaokullar, resmî ve özel ortaöğretim kurumları, halk eğitimi merkezleri, açık öğretim kurumları ile olgunlaşma enstitülerinde yürütülecek iş ve işlemleri kapsar.

 Dayanak

          MADDE 3 – Bu Protokol; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 7.9.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 26/7/2014 tarihli ve 29072 Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 11/04/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ile 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tanımlar

MADDE 4 – Bu Protokolde geçen;

Birimler: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

Dernek: Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini,

DÖGM: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü,

HBÖGM: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

Kapsamdaki Okul/Kurumlar: Resmî imam hatip ortaokulları, özel ortaokullar, resmî ve özel ortaöğretim kurumları, halk eğitimi merkezleri, açık öğretim kurumları ile olgunlaşma enstitülerini,

Koordinatör Birim: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,

Kursiyer: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerindeki kurslarına kayıtlı ve devam eden kişileri,

Kurum: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarını,

MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,

Merkez: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerini ve olgunlaşma enstitülerini,

  Millî Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

MTEGM: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

OGM: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,

Okul: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarını,

Olgunlaşma enstitüsü: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarını,

Öğrenci: Kapsamdaki eğitim kurumları ile olgunlaşma enstitüleri ve açık öğretim kurumlarında öğrenim görenleri,

ÖÖKGM: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

Taraflar

MADDE 5 – Bu Protokolün tarafları:

MEB ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordine Birim)

Adres: MEB Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 Kat 5/B Kızılay- Çankaya/ANKARA

Telefon ve Faks: (0312) 413 15 04 – (0312) 418 07 39

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: MEB Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1/A Blok Kızılay-Çankaya/

ANKARA

Telefon ve Faks:

MEB DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: MEB Varlık Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, No:10, 06170 Yenimahalle/

ANKARA

Telefon ve Faks: (0312) 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35 – (0312) 223 85 76

MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Serhat Mah. 1290. Sokak No.1 06374 Yenimahalle/ANKARA

Telefon ve Faks: (0312) 413 34 25 – (0312) 223 99 26

MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA

Telefon ve Faks: (0312) 413 21 14 / 413 21 16 – (0312) 212 99 58

DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Adres: 10. Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmazı No:4 Zeytinburnu / İSTANBUL

Tel ve Faks: (0212) 414 60 60 – (0212) 415 61 61

Kazanımlar

MADDE 6 – Bu Protokol kapsamında yürütülecek etkinliklerle;

 1. Deniz Feneri Derneği Genel Merkezinde, şube ve temsilciliklerinde ya da kapsamdaki okul/kurumlarda yapılacak sunumlarla, öğrencilerin/kursiyerlerin insani değerlere dair hassasiyetlerini artırmak,
 2. “İyilik” temalı örnek uygulamalar, proje, oyun, skeç, hikâye, makale, kısa film, fotoğraf, belgesel yapımı ve benzeri. alanlarda çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlenmesi ve ödüller verilmesi suretiyle, bireylerde ve toplumda iyiliğin yaygınlaşmasını ve sosyal dokunun güçlendirilmesini sağlamak,
 3. Projeye katılanların hem eğitim ve öğretim hayatları boyunca, hem de hayatlarının diğer safhalarında çevrelerine, ülkemize ve yaşadıkları dünyaya daha duyarlı birer şahsiyet hâline gelmelerine katkı sunmak,
 4. Öğretmen/usta öğretici, öğrenci/kursiyer ve aile birliği üyelerinin sivil toplum farkındalığını geliştirmek ve gönüllülük bilincini arttırmak,
 5. Öğrencilere/kursiyerlere hediye edilecek “İyilik Günlüğü”ne kendi iyilik hikâyelerini yazmalarını sağlayarak, yazı ve ifade kabiliyetlerini ve hayal güçlerini geliştirmelerine, proje üretmelerine; talep hâlinde “İyilik kumbarası” ile de yardımseverlik duygularını ve davranışlarını geliştirmek,

amaçlanmaktadır.

Etkinliklerin kapsamı

MADDE 7 – Bu Protokol kapsamında yürütülecek etkinlikler;

1. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezleri/olgunlaşma enstitülerinde uygulanacak “İyilik Okulu Örnek Uygulamaları, Yarışmaları ve Ödülleri Projesi ”ne ilişkin etkinlikleri kapsar.

2. “İyilik Okulu Örnek Uygulamaları, Yarışmaları ve Ödülleri Projesi”; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında uygulanacaktır.

3. Taraflar belirli il ve ilçeleri pilot bölge olarak belirleyebileceklerdir. Projenin uygulanmasına öncelikle bu il ve ilçelerdeki kapsamdaki okul/kurumlardan başlanacaktır.

Tarafların yükümlülükleri

MADDE 8  – Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

8.1. Birimlerin yükümlülükleri:

8.1.1 Protokolün imzalanmasını müteakiben, projelerin uygulanabilirliği için gerekli izinlerin verilmesi sağlamak.

8.1.2 Projelerin uygulamasının yapılacağı pilot bölge, il ve ilçeler ile kapsamdaki okul/kurumların belirlenmesi ve gerekli resmî yazıların yazılmasını sağlamak.

8.1.3 Projelerin uygulamasının denetlenmesi, program ve uygulamalardaki eksiklerin ve aksayan yönlerinin belirlenmesi; projelerin geliştirilmesi için yapılması gereken hususların Derneğe veya ilgili muhataplara bildirilmesini sağlamak.

8.1.4 Deniz Feneri ilgililerinin; kapsamdaki okul/kurum müdürlüğü, öğretmenleri/usta öğreticileri, öğrencileri/kursiyerleri ve okul aile birliği üyeleri ile sair gönüllülere projeler hakkında sunum yapabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması ve zamanın ayarlanmasını sağlamak.

8.1.5 Projeler ile ilgili afişlerin kapsamdaki okul/kurumlara asılması ile öğrenci/kursiyerlere, okul aile birliği ve velilere proje tanıtım ve duyurusunun yapılmasını ve teşvik edilmesini sağlamak.

8.1.6 Projede görev üstlenebilecek gönüllü öğretmen/usta öğretici, öğrenci/kursiyer ve veli tespitinin yapılarak bir müdür yardımcısının başkanlığında “Proje Yürütme Komisyonu”nun oluşturulması ve görevlendirilmesini sağlamak.

8.1.7 Uygulanan projelerin yazılı ve görsel olarak belgelendirilmesini, raporlanmasını; proje metni, uygulama resimleri, videolar ile yazılı ve görsel materyallerin projeye katılan okullarca/kurumlarca elektronik ortamda hazır edilmesini sağlamak.

8.2. Derneğin yükümlülükleri:

8.2.1 Uygulanması düşünülen projeler için gerekli resmî izinlerin alınması ve prosedürlerinin tamamlanması sağlamak.

8.2.2 Proje süreçlerinin, il millî eğitim müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlükleri ve kapsamdaki okul/kurum müdürlükleri ile koordineli olarak yönetilmesini sağlamak.

8.2.3 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinde; taraflarca belirlenmiş olan uygulama alanlarındaki il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüşmeler yapılarak birlikte çalışılacak kapsamdaki okul/kurumların tespit edilmesini sağlamak.

8.2.4 Projelerle ilgili “Değerlendirme Ölçütleri”nin belirlenmesi ve oluşturulacak “Seçici Kurul” marifetiyle projelerin değerlendirilmesini sağlamak.

8.2.5 Birimler, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yetkilileri, proje paydaşları, ödül alan kapsamdaki okul/kurumlar, proje ekipleri, öğrenci/kursiyer, veli ve halkın katılımı ile karşılıklı mutabakat ile ödül töreni düzenlenmesini sağlamak.

8.2.6 Projelerin sunum ve uygulanması ile ödül programlarının afişlerinin hazırlanması, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve kapsamdaki okul/kurumlara ulaştırılmasını sağlamak.

8.2.7 Öğrencilere/kursiyerlere hediye edilecek, “İyilik Günlüğü”, “Genç İyilik Gönüllü Rozeti”; kapsamdaki okul/kurumlara ve öğrencilere/kursiyerlere takdim edilecek “ödül” ve “plaketler”in belirlenmesi, temini ve üretimi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

8.2.8 Kapsamdaki okul/kurum yönetimi, öğretmen/usta öğretici, öğrenci/kursiyer ve okul aile birliği gönüllülerinin iyilik konusunda bilgilendirilmesi, iyilik projelerinin tanıtımı için toplantı, yazılı ve görsel sunum yapılması, gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası yardım organizasyonlarıyla ilgili bilgi verilmesi, iyiliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hatırlatan kısa filmlerin hazırlanması ve sunulmasını sağlamak.

8.2.9 Derneği ziyaret edecek gönüllü öğrenci/kursiyer, öğretmen/usta öğretici ve sair kişilerin belirlenmesi ve derneğe davetin gerçekleştirilmesini sağlamak.

8.2.10 Derneği ziyaret edecek gönüllü öğrencilere/kursiyerlere mümkün olması hâlinde lojistikte küçük birer koli hazırlatılarak barkod sistemini tanımaları ve yardım dağıtımı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

8.2.11 Ziyaretlerin, program ve proje uygulamalarının resim ve video şeklinde kayda alınması ve tespit edilmesi. Bunların Deniz Feneri web sitesinde ve sair yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi, okul idaresine ve kapsamdaki okul/kurumun bağlı bulunduğu ilçe medyasına, ilçe belediyesi basın birimine ve sosyal medyaya ulaştırılmasını sağlamak.

8.2.12 Uygulamasına karar verilen projelere ait gerekli araç-gereç, doküman ve malzemelerin temin edilmesini sağlamak

8.2.13 Proje paydaşlarına; dernek ziyareti, tanıtım programları ve ödül törenlerinde “Teşekkür Belgesi” verilmesi ve Derneğin yardım çalışmalarını anlatan materyallerin takdim edilmesini sağlamak.

8.2.14 Eğitim ve öğretim dönemi sonunda, proje kapsamında yapılan çalışmaların, Birimlere rapor hâlinde ulaştırılmasını sağlamak.

8.2.15 Proje uygulamalarının takip edilmesi, aksayan veya eksik olan hususlarla, projenin geliştirilmesine yönelik teklif ve önerileri, koordinatör birim Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, kapsamdaki okul/kurumlara ve proje uygulayıcılarına bildirilmesini sağlamaktır.

8.2.16 Bakanlık tarafından da kabul edilmek kaydıyla sponsor temin edilmesini sağlamak.

Çeşitli hükümler

MADDE 9 – Projelerin uygulama takvimi, analiz raporları, hedefleri ve sonuçları, Dernek yetkilileri, proje kurulları ve tüm paydaşlarla birlikte hazırlanır.

Ek protokol

MADDE 10 – Taraflarca gerekli görüldüğü takdirde, ek protokoller yapılabilir.

  Uyuşmazlıkların çözümü

MADDE 11 – Protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuatına göre, mevzuatta bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.

Protokolün süresi ve feshi

MADDE 12 – Bu Protokol; taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Birimler; gerekli gördüğü takdirde protokolü tek taraflı fesih hakkını kullanabilir.

 Yürürlük

MADDE 13 – Proje, onay tarihinden itibaren 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ülke genelinde uygulanacak ve taraflar gerek görürse, her eğitim ve öğretim yılının başında karşılıklı mutabakat ile yenilenecektir.

İş bu Protokol; 13 (on üç) madde,  7 (yedi) sayfa ve 6 (altı) adet ekten ibaret olup 14/11/2019 tarihinde, her biri asıl olacak şekilde 2 (iki) nüsha hâlinde taraflarca okunup, mutabakata varılarak imzalanmış ve imzalandığı tarihten itibaren de yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

 1. Okullarımız İyilikte Yarışıyor Proje Metni (5 Sayfa)
 2. Proje Yarışma Şartnamesi (5 Sayfa)
 3. Proje Uygulama Usul ve Esasları (4 Sayfa)
 4. Proje Formu (2 Sayfa)
 5. Afiş (2 Adet)
 6. Broşür( 2 Adet)